Införande av effektavgifter

Hur hanterar jag min effekt i hemmet?

Den 1 september 2024 börjar den nya prismodellen gälla för samtliga hushåll som är anslutna till Tekniska Verken i Linköping. Använder ert hushåll höga momentaneffekter kommer denna förändring troligen märkas av på elfakturan. Spis, tvättmaskin, torktumlare och ugn är igång under kvällen på samma gång och drar under en kort period väldigt mycket el, något som nätägare vill minimera genom att implementera effektavgifter. Dyra kostnader för höga momentaneffekter önskas resultera i en jämnare fördelning av elförbrukningen i landet under dagens timmar.

Lagkravet ställs mot alla nätägare i Sverige och effektavgifter ska införas senast 1 januari 2027.

Det kan vara svårt att göra en omställning i sin vardag men verktyg finns som underlättar.

Allmän information har inte varit tydlig nog och skillnaden i avgifter kan komma som en chock.

Hur påverkar detta mig?

Era fakturor består av kostnader för avgifter och skatter till staten, kostnader för att transportera elen till ert hushåll samt kostnader för den el som ert hushåll förbrukar.

En fast avgift tas idag i form av antingen säkringsabonnemang eller effektabonnemang beroende på storlek av er huvudsäkring. För säkringsabonnemang innebär det idag, för exempelvis en huvudsäkring på 20A, en kostnad på 2870 kr om året samt en rörlig elöverföringsavgift på 30 öre/kWh.

De nya prislistorna visar priser per månad och enbart abonnemangsavgiften för ett hushåll med 20A huvudsäkring uppgår till 2520 kr om året, då inte alls inräknat med de nya effektavgifterna. 

Avgifterna skiljer sig åt mellan sommar- och vintermånader. Sommarmånaderna är april till oktober och vintermånader är november till mars. Avgiften är högre under vintermånaderna, samtidigt som hushåll generellt sett förbrukar mer el.

Tips!

Under Mina Sidor på Tekniska Verken kan ni se en prisprognos på vad de nya prisplanerna kommer att innebära för just er.

Vad kan jag göra?

Var medveten om ert användande

Troligen den svåraste att implementera då det kräver en omställning i vardagen. Ladda bilen med låg effekt, schemalägg användning av tvättmaskin, torktumlare, spis och ugn.

Energisnåla produkter

För varje produkt som drar mindre energi, så går kostnaden för effektavgifterna ner. Kanske dags att ändra hur ert hushåll värms upp, då det ofta är en av de stora energibovarna.

Automatiska system

Idag existerar system med inbyggd funktionalitet för att sänka effekttoppar. Dessa lär sig om just ert hushålls elanvändning och fungerar självständigt eller i anslutning till solanläggningar.

Vi kan hjälpa er

Som experter inom energioptimering kan vi, utefter just ert hushålls förutsättningar, beräkna hur effektavgifter kommer att påverka er ekonomiskt. Ett solcellsbatteri från oss kan idag redan kontrollera inköp/försäljning av el när det är som mest vinstgivande. Med funktionalitet för att kapa effekttoppar sparar man i dagsläget även 340kr om året för varje kW man sänker effektavgiften.

Alla hushåll är olika, men gemensamt har de alla att det finns förbättringsmöjligheter gällande vanor i energikonsumtion.

Förändring kan vara enkelt.